ข่าวสารการประชุม
หน้าแรก > ข่าวสารการประชุม

พิธีเปิดมูลนิธิและสถาปนาคณะกรรมการ สมัยที่1

  • วันที่ประชุม : 27/03/2019

  • 425 วัน, 5 ชั่วโมง

ท่านเอกคราชทูตจีนประจำประเทศไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันมอบป้ายมูลนิธิอย่างเป็นทางการให้แก่ประธานมูลนิธิสมัยที่1 คุณบุญเรือง ฟูอนันต์

 

แขกผู้มีเกียรติร่วมกันถ่ายภาพในงานพิธีเปิดมูลนิธิ

 

คุณบุญเรือง ฟูอนันต์ประธานมูลนิธิสมัยที่1 พร้อมท่านหลู่ เจี้ยน ท่านเอกอัคราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ท่านกงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน เหริน ยี่ เซิง  และท่านผู้ว่าประจำจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน ปวิณ ชำนิประศาสน์ เข้านั่งประจำที่ร่วมกันในพิธีเปิดงาน

 

แขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันยืนขึ้นเพื่อทำความเคารพและขับร้องเพลงประจำชาติไทย-จีน


โพสล่าสุด081-6723381

fccent@126.com