ความเป็นมาการก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือประเทศไทย

    มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับรัฐบาลตามกฎหมาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน พฤษภาคม ค.ศ. 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือประเทศไทย ดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่เป็นอย่างดี มูลนิธิฯได้ดำเนินภารกิจภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับ ระดมทุนอย่างกว้างขวาง แสวงหาทรัพยากรเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการศึกษาวัฒนธรรมจีน พัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนภาคเหนือได้มีโอกาสพัฒนาตนให้ทัดเทียมกับท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว   

4

ธ.ค.

อ่านเพิ่มเติม

4

ธ.ค.

อ่านเพิ่มเติม

4

ธ.ค.

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารการประชุม

081-6723381

fccent@126.com